สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)
ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)

ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)จำนวน 12 เกลียว

1200 บาท
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)

ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์3 (6.35 มม.)จำนวน 12 เกลียว

1600 บาท
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.)
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.)

ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.) จำนวน 12 เกลียว

1800 บาท
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 หนา 16 มม.
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 หนา 16 มม.

ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.) จำนวน 12 เกลียว

2500 บาท
ลำกล้องปืนอัดลมเบอร์1 (4.5 มม.) 8 เกลียว
ลำกล้องปืนอัดลมเบอร์1 (4.5 มม.) 8 เกลียว

ลำกล้องปืนอัดลมเบอร์1 (4.5 มม.)จำนวน 8 เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.

300 บาท
ลำกล้องเหล็กเบอร์2 Greenwalther หนา 12 มม.
ลำกล้องเหล็กเบอร์2 Greenwalther หนา 12 มม.

ลำกล้องเหล็กหนาเบอร์2 สินค้านอกนำเข้า คุณภาพมาตรฐานโรงงาน

4200 บาท
ลำกล้อง เบอร์3 Green Walther
ลำกล้อง เบอร์3 Green Walther

ลำกล้องเหล็กหนาเบอร์2 สินค้านอกนำเข้า คุณภาพมาตรฐานโรงงาน

4500 บาท
ลำกล้องเหล็กเบอร์2 Green Walther
ลำกล้องเหล็กเบอร์2 Green Walther

ลำกล้องเหล็กหนาเบอร์2 สินค้านอกนำเข้า คุณภาพมาตรฐานโรงงาน

4500 บาท
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์1 Canon737
ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์1 Canon737

ลำกล้องเหล็กปืนอัดลมเบอร์1(4.5 มม.) 12 เกลียวแม่นๆ สินค้านำเข้าจากประเทศอินโดฯ

800 บาท
ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.)
ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.)

ลำกล้องทองเหลือปืนอัดลมเบอร์2 (5.5 มม.) จำนวน 12 เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.

900 บาท