สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
ปืนอัดดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2
ปืนอัดดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

13500 บาท
ปืนอัดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2 Regulator
ปืนอัดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2 Regulator

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 40-50 นัด

17000 บาท
ปืนอัดลม KT Bullpup PCP เบอร์2
ปืนอัดลม KT Bullpup PCP เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 50-60 นัด

20500 บาท
ปืนอัดลม Benjamin Fortitude Gen II PCP เบอร์2
ปืนอัดลม Benjamin Fortitude Gen II PCP เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

20500 บาท
Fx Impact MkII Thailand เบอร์ 2
Fx Impact MkII Thailand เบอร์ 2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

25000 บาท
ปืนอัดลม Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2
ปืนอัดลม Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2

ปืนอัดลม อัดอากาศแรงดันสูง PCP Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2

25000 24000 บาท
ปืนอัดลม AEA HP Standard M4 PCP semi Auto เบอร์2
ปืนอัดลม AEA HP Standard M4 PCP semi Auto เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด ยิงต่อเนื่องแบบ semi auto จนหมดแม็กได้เลย

25500 บาท
ปืนอัดลม AEA HP Carbine PCP M4 SE-Mi Auto เบอร์2
ปืนอัดลม AEA HP Carbine PCP M4 SE-Mi Auto เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 40-50 นัด ยิงต่อเนื่องแบบ Se-mi Auto จนหมดแม็กได้เลย

25500 บาท
ปืนอัดลม Nova Vista HP M900 เบอร์2
ปืนอัดลม Nova Vista HP M900 เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง ระบบ PCP Nova Vista HP M900

28000 บาท
ปืนอัดลม Gamo Urban เบอร์2
ปืนอัดลม Gamo Urban เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

28000 บาท
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 W QE เบอร์2
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 W QE เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ 30-40 นัด

30000 บาท
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2

ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2 ระบบ PCP ปืนอัดลมแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ 30-40 นัด

30000 บาท