สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
ปืนอัดลม AEA HP Standard M4 PCP เบอร์2
ปืนอัดลม AEA HP Standard M4 PCP เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 60-80 นัด

19500 บาท
ปืนอัดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2
ปืนอัดลม PCP ไทยท้าย M4 เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 40-50 นัด

19500 บาท
ปืนอัดลม Diana Storm Rider เบอร์2
ปืนอัดลม Diana Storm Rider เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง PCP เติมลม 1 ครั้งยิงได้ 25-30 นัด

21000 บาท
ปืนอัดลม AEA HP Carbine PCP M4 SE-Mi Auto เบอร์2
ปืนอัดลม AEA HP Carbine PCP M4 SE-Mi Auto เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 40-50 นัด

21500 บาท
ปืนอัดลม Umarex Gauntlet เบอร์2
ปืนอัดลม Umarex Gauntlet เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 40-50 นัด

22000 บาท
ปืนอัดลม Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2
ปืนอัดลม Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2

ปืนอัดลม อัดอากาศแรงดันสูง PCP Benjamin รุ่น Discovery เบอร์2

25000 24000 บาท
ปืนอัดลม Hatsan Flash QE เบอร์2
ปืนอัดลม Hatsan Flash QE เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

26000 บาท
ปืนอัดลม Hatsan Flash W เบอร์2
ปืนอัดลม Hatsan Flash W เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

26000 บาท
ปืนอัดลม Nova Vista HP M900 เบอร์2
ปืนอัดลม Nova Vista HP M900 เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง ระบบ PCP Nova Vista HP M900

28000 บาท
ปืนอัดลม Gamo Urban เบอร์2
ปืนอัดลม Gamo Urban เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ประมาณ 30-40 นัด

28000 บาท
ปืนอัดลม Nova Vista HP P900 เบอร์2
ปืนอัดลม Nova Vista HP P900 เบอร์2

ปืนอัดลมอัดอากาศแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ 50-70 นัด

30000 บาท
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2
ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2

ปืนอัดลม Hatsan AT44-10 Camo เบอร์2 ระบบ PCP ปืนอัดลมแรงดันสูง เติมลม 1 ครั้งยิงได้ 30-40 นัด

30000 บาท