สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Bushnell ขนาด 1x40 มิลลิเมตร
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Bushnell ขนาด 1x40 มิลลิเมตร

กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Bushnell ขนาด 1x40 มิลลิเมตร

1000 บาท
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ BSA ขนาด 1x30 มิลลิเมตร
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ BSA ขนาด 1x30 มิลลิเมตร

กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ BSA ขนาด 1x30 มิลลิเมตร

1000 บาท
Bushnell 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า
Bushnell 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า

Bushnell 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า 40 มม. กล้องเล็งคุณภาพดี

1000 บาท
Gamo 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า
Gamo 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า

Gamo 3-9x40 ซูม 9 เท่า เลนส์หน้า 40 มม. กล้องเล็งคุณภาพดี

1200 บาท
Bushnell 3-9x40E ซูม 9 เท่า มีไฟ
Bushnell 3-9x40E ซูม 9 เท่า มีไฟ

Bushnell 3-9x40E ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง) เลนส์หน้า 40 มม.

1200 บาท
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Barska ทรงกระจกตั้ง
กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Barska ทรงกระจกตั้ง

กล้องจุดแดง หรือ Red Dot ยี่ห้อ Barska ทรงกระจกตั้ง ขนาด 1x22x33 มิลลิเมตร

1300 บาท
Bushnell 3-9x40AOE ซูม 9 เท่า มีไฟ
Bushnell 3-9x40AOE ซูม 9 เท่า มีไฟ

Bushnell 3-9x40AOE ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

1500 บาท
กล้องเล็ง Discovery Fix VT-Z 4x32
กล้องเล็ง Discovery Fix VT-Z 4x32

กล้องเล็ง Discovery Fix VT-Z 4x32 ซูมตายตัวที่ 4 เท่า เลนส์หน้า 32 มิล.แถมฝากระดก

1700 บาท
BSA 3-12x40 ซูม 12 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
BSA 3-12x40 ซูม 12 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

BSA 3-12x40 ซูม 12 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

1700 บาท
กล้องเล็ง BSA 4-16x44 AOEY
กล้องเล็ง BSA 4-16x44 AOEY

กล้องเล็ง BSA 4-16x44 AOEY ซูมได้ 4-16 เท่า เลนส์หน้า 44 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านหน้า แถมฝากระดกและท่อบังแสง

1800 บาท
Gamo 3-9x40WR IR ซูม 9 เท่า มีไฟที่จุดเล็ง 2 สี
Gamo 3-9x40WR IR ซูม 9 เท่า มีไฟที่จุดเล็ง 2 สี

Gamo 3-9x40WR IR ซูม 9 เท่า มีไฟที่จุดเล็ง 2 สี

1800 บาท
UTG Leaper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
UTG Leaper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

UTG Leaper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง) เลนส์หน้า 32 มม.

2000 บาท